Organisatie en werkwijze

Lokale Actie Groep (LAG)

De uitvoering van LEADER Flevoland ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit 17 vertegenwoordigers vanuit
landbouw, toerisme, landschap, onderwijs, ondernemers, dorpsbelangen, jongeren, welzijn en overheden.

Eerste aanspreekpunt

Binnen elke Flevolandse gemeente is er een contactpersoon aangesteld die deel uit maakt van de LAG en die uw eerste aanspreekpunt is om uw projectideeën mee te delen. Zij begeleiden uw aanvraag; van het geven van informatie over het LEADER-programma tot het indienen van het projectplan binnen de LAG. Lees meer over de LEADER-procedure of neem direct contact op met de LEADER contactpersoon van uw gemeente.

Selectiecriteria

Projectideeën moeten voldoen aan de selectiecriteria die zijn vastgesteld in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). In de LOS is bepaald dat de focus ligt op drie thema’s: stad-land, sociale innovatie en plattelandsrecreatie.

media1