Goedgekeurde projecten

Hieronder volgen de projecten die reeds zijn goedgekeurd:

Green Experience

Espel – De Green Experience is een combinatie tussen een avontuurlijke speeltuin en een buurtmoestuin. Hierdoor wordt het een ontmoetingsplek voor jong en oud welke bijdraagt aan het onderlinge contact van de bewoners om zo de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorp te vergroten.

Outdoor Fitness Creil

Creil – Outdoor Fitness Creil bestaat uit 10 fitness toestellen die vlakbij de sportvelden in Creil zijn geplaatst. Er worden gratis trainingsbijeenkomsten georganiseerd en men kan via een informatiebord en app informatie over gebruik opdoen. Het project draagt bij aan meer bewegen in de buitenlucht, maar ook worden jong en oud bij elkaar gebracht.

Slot Roggebot

Dronten – Door Landgoed Roggebotstaete wordt Slot Roggebot gerealiseerd. Dit gebouw wordt geheel opgebouwd uit natuurlijke materialen. De bouw is een doel op zich is, aangezien er via workshops ‘duurzaam bouwen’ veel ruimte is voor kennisontwikkeling. Slot Roggebot zal worden gebruikt als ontvangstruimte en ontmoetingsplaats. Hiermee wordt het mogelijk om het al huidige aanbod aan activiteiten zoals (natuur)excursies, educatie over eetbare natuur, reintegratie trajecten, verwerking van streekproducten, natuurbeleving en kleinschalige natuurfestivals te vergroten.

Mountainbikeroutenetwerk Zuid West Flevoland

Almere – In het groene buitengebied van Almere wordt een mountainbikeroutenetwerk ontwikkeld. Centrale punten worden het Stadslandgoed de Kemphaan en de voormalige vuilstort Braambergen. Door twee reeds bestaande mountainbikeparkoersen aan elkaar te koppelen en de totale route te renoveren ontstaat een kwalitatief hoogstaand mountainbikeroutenetwerk van ruim 60 km dat uniek is in Provincie Flevoland.

Flevowand

Biddinghuizen – De Flevowand is een geborduurd doek dat op unieke wijze de geschiedenis van Flevoland in beeld brengt. Veertien jaar lang hebben 50 mensen aan het doek gewerkt. Op donderdag 14 juni 2018 is het zover: exact 100 jaar nadat de Zuiderzeewet in werking is getreden, wordt in Biddinghuizen de laatste steek gezet en is de Flevowand afgerond. Het doek is dan 60 meter lang. Het zal worden overgebracht naar een speciaal hiervoor ontwikkelde geconditioneerde vitrine in Batavialand in Lelystad. Vanaf zaterdag 16 juni 2018 is de Flevowand permanent te zien bij Batavialand in Lelystad. Het project krijgt Leader subsidie voor de aanschaf van de vitrine en voor de organisatie rondom de expositie.

Digitale Dorpspleinen

Noordoostpolder – In een aantal dorpen in de Noordoostpolder bestaat de wens om een Digitaal Dorpsplein te ontwikkelen.  Dit is een portal die alle activiteiten in het dorp met elkaar verbindt. Diverse woon-, zorg- en welzijnsorganisaties uit het gebied zullen worden aangehaakt. Naar verwachting vergroot dit initiatief de leefbaarheid in het dorp en vergroot het de zelfredzaamheid van ouderen. Luttelgeest en Kraggenburg zullen als eerste een Digitaal Dorpsplein gaan bouwen. Als alles werkt zoals het bedoeld is wordt het uitgerold naar Tollebeek, Creil, Ens en Marknesse.

Oral History

Zeewolde – In het project Oral History zullen de verhalen van polderpioniers in Zuidelijk Flevoland worden vastgelegd. Eerder gebeurde dit al voor de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Die verhalen zijn o.a. terug te lezen in het boek “Zover je keek was er niks” en op de website www.flevolandsgeheugen.nl. Door ook de verhalen uit Zuidelijk Flevoland vast te leggen komt er materiaal beschikbaar dat in de toekomst van grote waarde kan blijken te zijn. Oral History is een initiatief van Landschapsbeheer Flevoland. Vrijwilligers zullen de polderpioniers gaan interviewen, zoals de heer Piet Kelder op de foto.

Groene Leerling

Het project De Groene Leerling is een gezamenlijk initiatief van Landschapsbeheer Flevoland en Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Flevoland. Het doel van het project is om schoolpleinen groener te maken en om scholen te stimuleren vaker buiten, zowel op het plein als in de natuur, les te geven. Het beoogde resultaat is dat basisschoolleerlingen in Flevoland zich meer verbonden zullen voelen bij de natuur en landschap in hun omgeving.

Oersprong

Dronten – Het project Oersprong is een initiatief van Luc en Mirjam Klunder-Koens. Met de subsidie zullen zij dagbesteding-plus plekken gaan realiseren voor jeugd, (jong) volwassenen en ouderen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Naast de gewone dagbesteding zal er veel aandacht zijn voor trainingen en het aanleren van sociale vaardigheden, reflectie, gedrag, zelfstandigheid en ontplooiing. Er zal een kantine, sanitaire ruimte en rust biedende werkplekken komen. Er zal een kas worden gebouwd voor een combinatie van vis- en groenteteelt. Ook zal de kas worden ingezet voor biomassa verwarming, waarbij middels compostprocessen warm water wordt geproduceerd voor zowel verwarming van de kantine als voor de overige kweekprocessen. De bestaande windsingel zal in samenwerking met studenten worden vervangen door een voedselproducerende singel. En er komt een verkoopruimte, waar de producten uit de kas, de tuin en de voedselsingel zullen worden verkocht. En waar cliënten hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Brouwerij Artemis

Dronten – Brouwerij Artemis is gevestigd aan de Reveweg in Dronten. Eigenaar en oprichter is Theo Hogendoorn. Met de toegekende subsidie gaat Artemis investeren in uitbreiding van de bestaande brouwerij en de inrichting van een ontvangstruimte. In deze ruimte zullen toeristen worden ontvangen, maar ook scholieren en studenten van het voortgezet en hoger onderwijs in Dronten. Samen met het onderwijs gaat Artemis een eigen streekbier ontwikkelen met Flevolands geteelde hop en gerst. Als het lukt om alle grondstoffen lokaal te produceren, is dat relatief uniek voor Nederland. Er zal met andere bedrijven worden samengewerkt om arrangementen te ontwikkelen die de belevingswaarde van het buitengebied vergroten.

Voedselbos Emmelerbos

Emmeloord – In 2016 ontwierp een groep studenten Toegepaste Biologie van Aeres MBO Emmeloord een plan om een voedselbos te realiseren in het Emmelerbos. Een bos waar je kunt wandelen en fietsen, maar ook eten uit de natuur kunt verzamelen. Denk aan walnoten, tamme kastanjes, appels, peren, kersen, bessen, frambozen, maar ook kruizemunt, daslook, aardperen en pompoenen. Over een tijdje zal dit mogelijk zijn. Het project is al van start gegaan en zet in op het verbeteren van de biodiversiteit en natuureducatie. Tevens brengt het mensen bij elkaar die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten. Andere partijen die betrokken zijn, zijn de Stichting Pioniers van de Toekomst, IVN Noordoostpolder, de Scouting, de Stichting Huttenbouw en imkers.

Community Marker Wadden

Lelystad – Al meer dan 25 Flevolanders hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor de nieuwe eilandengroep Marker Wadden. Als het aan Natuurmonumenten ligt, blijft het hier niet bij en wordt er straks een heuse gemeenschap, een ‘community’ van 150-200 vrijwilligers gevormd. De taken van de community bestaan uit het beheer van de eilanden en het ontvangen van bezoekers. Natuurmonumenten heeft vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland een bedrag toegekend gekregen om de community vorm te  geven en om te zorgen dat er een goede  ontvangst- en beheerruimte op Marker Wadden komt. De  faciliteiten op het eiland om al die bezoekers te ontvangen en te vertellen over deze natuureilanden ontbreken namelijk nog. De bezoekers hebben een ontvangstruimte nodig en de vrijwilligers een goed onderdak. Er zal veel van de vrijwilligers worden gevraagd. Zo zullen er eilandbeheerders één of meerdere weken achter elkaar als gastheer of – vrouw op het eiland aanwezig zijn. Dit vereist daardoor ook een ruimte waar zij kunnen overnachten.