leaderflevoland.nl - Accommodatie De Vuurtoren.jpg

Samen werken aan een sterker platteland

Heeft u een idee om mensen uit de stad het buitengebied van Flevoland te laten ervaren? 
Wilt u mensen op een vernieuwende manier bij elkaar brengen in het plattelandsgebied?
Of heeft u een plan wat kan bijdragen aan de plattelandsrecreatie in onze provincie?

Mogelijk sluit uw idee aan bij Leader Flevoland en komt u in aanmerking voor subsidie!

LEADER Flevoland is een subsidieprogramma dat nieuwe projecten op het platteland van Flevoland helpt realiseren. De doelstelling is het platteland duurzaam te ontwikkelen door bottom-up initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws